Váhy

Sluneční karma –  motto: Přinášet lásku

 

Ve Vašem životě se vše točí kolem lásky, zmírňování napětí, smíru a harmonie. Vaše předurčení má i jiné stránky a je složitější, než se na první pohled zdá.

Spravedlnosti, souladu a pravé lásce hrozí zánik. V tomto světě žijí silnější na úkor slabších. Váš karmický úkol zní: připomínat druhým lásku a spravedlnost, přinášet  mír a souznění v rodině.  Jste vysláni předky ze strany otce, abyste přinesli mír. Pro tento úkol jste dokonale vybaveni zbraněmi Vah – vírou v ideály, mír, spravedlnost a sílu lásky. Možná, že jste část této víry ztratili kvůli zklamání a rezignaci, ale její zbytek čeká, abyste ji využili při plnění svého poslání. Jste andělé poslaní z nebe, který daruje lásku, útěchu a smíření. Obnovit a zajistit mír v rodině, to je Vaše povinnost. Narodili jste se do ročního období, kdy barvy a tvary vzájemně ladí, všechno splývá a vládne uklidňující, chlácholivé rozpoložení. Milujete tuto náladu a chcete jí obohatit svět.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panny.  To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte touhu Váhy po souladu. 

Váhy přicházejí na svět, když rodina potřebuje jejich energii., když se předkové obávají rozpadu rodiny kvůli nevyřešitelným potížím a napětí. Když se plýtvá silami v rozporech a nesvárech. Okamžik Vašeho narození nebyl náhodný. Minulé události si žádaly právě Vás. Váhy přicházejí na svět, když mezi otcem a matkou vládne neshoda, nebo že jejich svár by mohl zničit jejich lásku. Z hlediska rodiny je katastrofou, když pouto lásky povoluje a hrozí přetržení. Láska se musí upevnit a musí přetrvat, aby se mohla předávat dětem a vnukům.To je zárukou věčného života. Když hrozí zánik, předkové povolají Váhu, která vytváří magické pouto mezi otcem a matkou. Váha nahrazuje chybějícího partnera, aby jeho nepřítomnost tolik nebolela. Jste rodinným terapeutem, diplomatem a zprostředkovatelem. Většina Vah ale nedosáhne svého úkolu, a když se podaří, většinou se jedná o narušený vztah. To ovšem není Vaše vina. Dítě Váha dělá vše pro to, aby láska zůstala zachována. V každém případě  se snaží prodloužit trvání lásky. Prosíte Vesmír o zachování lásky a přitom jste schopni použít lest. Přetvářky, zapírat vlastní city, předvádět umělecké kousky, lichotit, zuřit, plakat, nebo stáhnout se do ústraní. Přitom jde o to, aby se pouto rodičů nepřetrhlo úplně. Váha nemá dopustit, aby se otec a matka od sebe odvrátili jednou pro vždy. Tím plníte svůj úkol. Podněcovat mír, bojovat za vztah rodičů, to je Vaše karma. Mírnit nenávist, šířit mír, soulad a úctu mezi všemi, kdo patří i  ke vzdálené rodině. Jste posel míru, anděl, který posiluje pouta lásky. Trpíte,  cítíte bolest, když otcova láska k matce slábne. Zpravidla se poměr otce a dcerou změní ve čtyřech letech. Vzdalují se jeden druhému. Později se dokonce může zvrtnout v roztržky a nenávist. Pokud jste toto prožili, musíte celou záležitost uvést do pořádku. Jen tak si zachováte sílu lásky, kterou v sobě máte, pro přítomnost a hlavně pro budoucnost.

Pokud jste otce nepoznali, karmická astrologie připouští lásku k otci, kterého neznáte, možná o to víc, silněji.

Muži zrozenci Vah mají také silné pouto k otci. Ovšem musejí potlačovat a držet zpět svoji lásku, hlavně s postupujícím věkem.  Z hlediska karmy Vás otec miloval a miluje. Když slábla láska mezi ním a jeho ženou, postavili jste se na stranu otce. I když se Vám nepodařilo odvrátit rozchod rodičů, jejich odcizení a s nimi jejich rodinných příslušníků a předků, může Váha  zahájit svůj úkol usmiřovatele. Váha se neustále stará o rodiče, hledá řešení, právě u těch, kteří podle jejího názoru selhali. Váha v sobě nese svou rodinu, a své předky. Když se rodiče rozejdou, vzniká napětí, rozkol a neochota spolu vycházet. Minulost musí být zdravá, aby mohla být zdravá přítomnost a budoucnost.

Když se dva lidé  mají spolu dítě, dochází ke spojení nejen rodičů, ale i prarodičů a ostatních předků. Když se dva milují, zůstává otázkou, zda se budou snášet i jejich rodiny. Dítě v sobě spojuje  obě linie, vždyť v sobě nese polovinu otce a jeho předky a polovinu matky a její předky. Když si rodiče přestanou rozumět, vzniká napětí, které v sobě  dítě nese. Znepřátelení rodiče, kteří zůstávají jen kvůli dítěti obelhávají sami sebe. Tento klam svůj účel nesplní. Nestačí, když se usmíří rodiče, ale ke nutné usmířit i předky, jestli má život plynout dál bez nesnesitelného napětí. Váha může přiblížit rozdílné systémy předků matky a otce. Vaší láskou, která je silnější než rodinné spory. Osvoboďte Vaší rodinu od prokletí nesnášenlivosti, nikdy není pozdě. Spojujete nevětší protiklad mezi létem a zimou. Dnem i nocí. Vidíte na obě dvě strany. Tvoříte most mezi lidmi, mezi protiklady, mezi národy a světy. Tak musíte vystupovat, to je Vaše poslání. Nemusíte zastávat jednoznačné stanovisko. Berte v úvahu obě strany, zvažujte, abyste završili tento proces. Když je Váha povolána na svět, tak i z důvodu, aby se dostalo spravedlnosti i minulým generacím. Když dřívější spravedlnost zůstane neodčiněná, změní se v tragédii. Pak musí přijít Váha.

Váhy trpící chronickými chorobami, pronásledováni osudovými ranami a často nehodami, musí brát na zřetel, že se snažíte vyrovnat účty z minulostí. Obětování, a odčinění staré viny. Proto je nutné proměnit zlo v dobro. Toto je správná cesta, netrpět, ale aktivně jednat.

Ve svých minulých životech jste nasbírali mnoho zkušeností. Ve Vaší minulosti existuje nějaká ztracená láska,  bolest opuštěného dítěte, které ztratilo jednoho z rodičů, zde byste našli nějakou nespravedlnost. Váš současný život našel místo v rodině, která Vám  zrcadlí to, na co si nevzpomínáte.

Váš osud působí ve dvou rovinách. Na jedné straně si plníte karmický úkol v rodině a na druhé straně svůj vlastní.

Nemůžete se vyhýbat svému předurčení ze strany otce. Důsledkem je pocit, že Vás Bůh nemá rád, nebo že Vám nikdo nerozumí. Pak roste Vaše nedůvěra i neschopnost mluvit otevřeně s druhými. Čekala by na Vás samota a zklamání. Hlavním těžištěm karmy je Váš otec a tím pádem i Vaše karma, kterou můžete považovat za zátěž. Když se postavíte proti ni, promění se v prokletí. Pak se Váš život změní v ničivé bouře a destrukci. Ničíte co milujete, odhazujete to, co by Vám mohlo pomoci. Nezapomínejte, že nejste sami, za Vámi stojí otec, prarodiče a předci. Před Vámi se řadí budoucí generace. Předci a potomci, minulost a budoucnost. To vše je ve Vás.