Vodnář

Sluneční karma –  motto: být volný a těkající

 

Máte zvláštní karmu. Osud Vám dal jistou výjimečnost, která Vám ale může způsobit mnoho potíží. To je cena za Vaši jedinečnost.

Vodnář je symbol dospělého člověka. Vy jste bytostí, u níž lidstvo dosahuje nejvyššího stupně vědomí a vývoje. Vodnář je předposlední znamení zvěrokruhu. Vodnář se pohybuje mezi dvěma póly – je vynikající a zároveň bezvýznamný. Takže je pro něj charakteristická protikladnost. Nechcete se zavazovat, nechcete být zařazeni do nějaké přihrádky ani kategorie. Od toho Vás chrání Vaše protikladnost.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra,  Střelcův rozmach,  a nyní poznáte spolehlivost Kozoroha.  To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte Vodnářovu touhu po svobodě

Chcete-li si  zachovat svobodnou duši, chcete se vymanit z tradice, vazeb a pravidel. Je Vám souzeno, abyste prchali před vším normálním a monotónním. Cenit si svobody  nade vše, odlišovat se. Jako Vodnář, po linii otce, jste spojeni s těmi, kdo utekli z rodinného společenství, nebo se o to alespoň pokusili. Za Vámi stojí ti, kdo se nechovali tak, jak se sluší a patří. Někteří se vystěhovali, nebo se stáhli do ústraní.  Ztroskotanci, černé ovce a obětní beránci. Muži, kteří to nikam nedotáhli, prohráli svůj majetek nebo zbankrotovali. Muži, kteří díky své nesolventnosti nemohli dostatečně podporovat své děti. Předkové Vodnářů byli lidé, kteří šli po neobvyklých cestách a neřídili se morálkou ani postavením rodiny. Vybočili z řady, ať v kladném či záporném smyslu. Géniové a budižknižemové.

Z astrologického hlediska mají právo na existenci i toto odlišní jedinci. V minulosti rodiny i ve Vašem osobním životě se opakovali pokusy setřást pouta a začít znovu. Nyní jste předurčeni, abyste takový pokus učinili s konečnou platností. Vy máte zrealizovat skok do nového života.

V době Vašeho narození se děje něco tajemného. Příroda jde za novým podnětem a začíná se probouzet. Po měsících strnulosti se opět rozvíjí život.  Vstává z mrtvých, příroda prožívá znovuzrození. Právě to ovlivnilo vaší karmu. ˇVodnář se chce vymanit ze strnulosti a skutečně se vymaní. Proto bychom si měli vážit těch, kdo se postavil stranou davu. Museli něco obětovat, aby celý systém vymanili z ledu a umožnili mu nový začátek. Kdykoli se v systému rozmůže monotónnost, úzkoprsost a vypočítatelnost přichází Vodnář, aby se ti druzí probudili. Vaším úkolem je tedy probudit se z ospalosti a vyburcovat i ty, kdo k Vám patří, nebo patřili. Vaši předkové spí stoletým spánkem a čekají na Vodnáře, který svým elánem vše uvede do pohybu. Jste zachránce.

Ukažme  příklad:  Těhotnou ženu. Budoucí otec odmítá dítě a matku opouští. Ta se rozhodne dítě si nechat. Narodí se syn Vodnář. Matka ho vychovává sama, ale při každé příležitosti zdůrazňuje, že otec je darebák. Dává dítěti veškerou lásku a snaží se mu otce nahradit. Ovšem dítě se začíná matce uzavírat. Kolem sedmého roku se začne chovat asociálně. Chodí za školu, začne kouřit, brát drogy, vyhodí ho ze školy a dostane se na okraj společnosti. Proč? Její syn se ztotožnil se svým otcem. Matka si ho nevážila, chtěl to syn napravit svým chováním – stal se z něj ztroskotanec, jako jeho otec.

Z hlediska Vodnáře není chování otce pouze zavrženíhodné. Z aktu lásky vzešlo dítě. Tato náhoda je srovnatelná s přírodou v únoru., kdy začíná něco nového. Zdrojem nového života může být i okamžik nerozumu, nebo opojení. Kdykoliv se stalo něco podobného, hrozilo rodině nebezpečí, že ztratí pohyblivost, zapadne do jednotvárnosti. Aby se tomu zamezilo, je potřebná čerstvá krev, aby systém negeneroval. Už na úrovni prarodičů lze předpokládat nejasnost v tom, čí je dítě,  kdo je otec a někdy dokonce i matka. Jde o nemanželské děti, nebo žijící v cizí rodině. Vodnář  považuje přestupek mravnosti a slušnosti za štěstí, jemuž vděčí za život. Vodnáři mohou být zplozeni z nevěry nebo být kukaččím vejcem. Proto často necítí příslušnost k rodičům. Někdy zvažují, zda se narodili správným rodičům. Jestli nebyl v porodnici vyměněn. Může mít podezření, že to není vlastní otec. Nicméně u Vodnářů si nemůžete být jisti svým původem. Ze statistiky vyplývá, že každé desáté dítě není potomkem muže, který se považuje za jeho otce. Každý Vodnář nemusí být nemanželský, ale v minulé či předminulé generaci to tak bylo. Pokud se Vodnář ve svým rodičích nevidí, ztotožňuje se s onou postavou z minulosti. Proto se málo nebo vůbec nezajímá o svou rodinu v první polovině života. Má dojem, že do rodiny nezapadá. V druhé polovině života Vodnář hledá vlastní kořeny, aby se k nim mohl přihlásit. Jinak nezakotví a nebude mít oporu v bouřlivých dobách. Nejen nemanželské děti, ale i zplozeni před sňatkem rodičů se rodí Vodnáři. Rodiče nečekali na oficielní požehnání. Dítě vzniklo čistě náhodou. Lidé zplození za takových okolností přišli na svět právě proto, aby vše spontánní, náhodné a prchavé prosadili proti uspořádanému a strnulému systému. Muž, který vychovává cizí dítě výrazně ovlivňuje život novorozence a působí na jeho život. Pro Vodnáře je důležité poznat prostředí rodičů, pravých či nepravých. Proto je lepší znát pravdu o svých skutečných předcích. Pak dojde k uklidnění systému i lidí, kterých se to týká. Je lepší těmto rodinným tajemství předcházet a raději říci dítěti pravdu hned od začátku.

Slunce ve Vodnáři také prozrazuje neradostný vztah k těhotenství a porodům. Něco v minulosti otce se muselo stát. Možná nemohl mít někdo z předků děti, někomu byly děti odebrány, nebo u nich nesměl zůstat. Došlo k bezpráví, nebo neštěstí v souvislosti s těhotenstvím či porodem.

Vodnáři bez problémů vychovají cizí dítě, mohou se vzdát vlastního potomstva. Nemít žádné dítě znamená nástup na novou cestu. Taková oběť může posílit životní vůli  jiné rodinné větve. Nebo slouží ke spojní sil, jež pozvednou kvalitu života rodiny. Bezdětný Vodnář přináší oběť ve prospěch  rodinného systému na jiném místě. Žijete volným životem, abyste opakovali svobodu Vašich předků. Měnit byty, partnery a zaměstnání, tak ctíte předky ze strany otce. Možná jste ztroskotanec, kterým jste se stali nevědomky, abyste vzdali čest někomu, kdo byl v minulosti považován za neúspěšného. Protože chcete ukázat příslušnost k předkům, rozhodli jste se pro tuto životní cestu. Převzali jste něco, co nepřináší radost, ani lásku, peníze ani střechu nad hlavou. Váš osud se proměnil v prokletí. Z původního  záměru, vyhovět předkům  vznikla škoda. Pak je nutní se vydat jiným směrem

Změnit osud můžete tím, že jej přijímáte. Neuspějí jen ti, kteří se chtějí osvobodit bojem, spory, bolestí a námahou. Jen ti, kteří přitakají osudu, mají šanci se vymanit z jeho pout. Napřed musíte znát osud předků a svůj vlastní a když ho přijmete za svůj, máte možnost se osvobodit a vymanit se z pout. Slunce vždy poukazuje na vlastního otce. Váš otec Vám posloužil jako vzor vodnářského principu. Děti berou na sebe osud, který jim určili předkové a V jste si zvolili takového otce, který odpovídá Vaší karmě. Otcova minulost je pouhým mostem do vlastního světa Vaší duše. V minulosti jste opustili svojí rodinu, vystěhovali jste se daleko za hranice, možná jste byli otcem, který neviděl své dítě. Stranili jste se společnosti, mohli jste být ve vězení, žili jste životem, kde jste nemohli volně dýchat. Nyní jste tu proto, abyste za sebou definitivně nechali minulé životy. Vneste do přežitých systémů čerstvou krev, To je Vaše požehnání a prokletí zároveň. Jste jen malý krůček od ráje.