Aktuální pohyby a vliv planet v prosinci 2023 pro jednotlivá znamení

Slunce se pohybuje Střelcem. Do znamení Kozoroha vstoupí 22/12/2023 ve 04,26 hod.

Novoluní ve Střelci vrcholí 13/12/2023 ve 00,35 hod. Novoluní je důležité zejména pro Střelce. Všem znamenímse otevírá téma nových možností v oblasti úřadů, studia, cest a cestování, justice a soudů. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk v Raku proběhne27/12/2023 v 01,33 hod. Úplněk je důležitý pro bytosti narozené ve znamení Raka. Pro ostatní znamení uzavře a ukončí téma spojené s domovem, zázemím, zdravím, tělesnou schránkou. Tento úplněk je velmi citlivý a hodně emotivní.

Mars se pohybuje znamením Střelce. Do Kozoroha se přesune 04/01/2024.

Venuše se pohybuje znamením Vah do 04/12/2023. Od 04 do 29/12/2023 působí ve Štíru. Od 29/12/2023 působí ve Střelci.

Merkur působí ve znamení Kozoroha od 01/12/2023. Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Od 23/12 se vrací z Kozoroha do Střelce. Ve znamení Střelce bude působit do poloviny ledna 2024. Po dobu couvajícího Merkuru se kazí technika, komunikace vázne. Nezačínejte nic nového. Dořešte situace již rozdělané. Vše se vrací k normálu 02/01/2024.

Saturn se dlouhodobě pohybuje znamením Ryb, kde bude působit cca 3 roky. Je nutné si dát do pořádky situace z minulosti. Zejména závazky a dluhy, jako např. hypotéka, nezaplacené účty, apod.

Jupiter působí ve znamení Býka.  Rok pracujeme na tom, abychom se stabilizovali v oblasti financí a majetku. Jupiter couvá zpět Býkem do konce roku 2023.

Zde se opravují chyby v Matrixu. Někdo můžeme mít pocit, že nám „utíká“ štěstí, zejména Býci, Ryby a Střelci.

Sestupný karmický uzel působí ve znamení Vah a bude nás oblažovat svým vlivem na ose Váhy x Beran až do začátku roku 2025. Poukazuje, odkud a kam směřujeme, a to v tématech vztahů a práce.

Pluto se vrátilo zpět do Kozoroha, aby se mohlo naplno ukázat ve své síle. Pluto, správce osudu, couvá zpět Kozorohem, kde působí do ledna 2024.  Zde v Kozorohu dokončíme to, co jsme pod jeho vlivem bořili a budovali desítky let.  

Beran

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti k získání majetku a tím i životní stability. Čeká vás vyjednávání na úřadech, možné řešení kolem hypotéky, půjčky, dotace, důchodu a vyřizování na téma vlastnění. Dále dostanete příležitost ke vzdělávání. Otevře se vám cizina. Někteří mohou plánovat cestu do zahraničí. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do vztahů v rodině. Přes Vánoce budou vztahy dost napnuté. Čeká vás hodně komunikace, cesty a cestování. Ženy v rodině, řešení všeho kolem domova. Vrací se k dořešení situace spojená se zdravotní schránkou.

Mars působí v tématech justice, práva a úředních záležitostí.  Aktivita se může také projevovat v souvislosti s cizinou, cestou do zahraničí, rozšiřováním vědomostí formou vzdělávání, účasti na přednáškách, absolvování kurzů a školení. V průběhu tohoto období přichází také touha rozvíjet se po duchovní stránce, cestování a vzdělávání. Podepisování úředních dokumentů

BÝK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní přináší možnost v oblasti společných projektů, financí a majetku, který vlastníte s další osobou, bankou, společníkem či institucí. Řešení prodeje, nákupu, dotací, přepis majetku, notář, dědictví apod. Je nutné dořešit tyto záležitosti, které řešíte již delší dobu. Počítejte, že vše ještě bude jinak. S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023. Úplněk vnese jasno do úředních záležitostí. Dostanete informaci, která může zacloumat s vašimi emocemi. Pomluvy, tajnosti a tajemství mohou znepříjemňovat tento silný úplněk. Vaše stabilita může být narušena. Strach a obava, co bude dál. Po úplňku se situace vyjasní, zdárně vše dořešíte začátkem ledna 2024.  

Mars působí v oblasti hodnot, které sdílíme s druhými, může dojít k neshodám v oblasti cenností a materiálních věcí, což vás může přinutit přehodnotit či pozměnit postoje.  V manželství, pracovních nebo partnerských vztazíchm může dojít ke sporům ohledně společných finančních prostředků. Pozor na nakládání se společnými penězi, které mohou být utráceny hloupě a zbytečně.  V tomto období probíhá aktivní transformace a proměna duše. Řeší se půjčky, hypotéky, dědictví, nebo alimenty.  Období, ve kterém se aktivně věnujeme financím z cizích zdrojů, investice do podnikání. Peníze ve společném vlastnictví.

BLÍŽENEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu do vztahů, smluv a dohod týkajících se majetku a financí. Vrací se vám zpět k dořešení úřední nebo soudní záležitosti. Dostanete zprávu, úřední dopis. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Merkur se otáčí do zpětného chodu 13/12/2023.  Couvat bude do 02/01/2024. Po tuto dobu nezačínejte nic nového, naopak dořešte rozdělané situace, zejména ty úřední.

Úplněk   proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do rodinných záležitostí, zejména ve spojitosti s financemi. Je třeba doplatit veškeré dluhy a pohledávky, pojistky, energie za bydlení apod. Můžete podepisovat novou smlouvu. Zvýšená komunikace s úřady, cestování.

Mars aktivuje vztahy na všech úrovních. Smlouvy, dohody, smluvní ujednání. Budete se aktivně věnovat lidem kolem sebe. Můžete dohodnout nové podmínky, podepsat smlouvy nebo písemnosti. V tomto období se mohou posílit nebo ukončit a uzavřít veškeré vztahové záležitosti. 

RAK

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu k novým spolupracovníkům a kolegům. Očekávejte mnoho práce. Dále pozor na téma zdraví, návštěva lékaře. Řešení kolem majetku, financí a justice nebo úředních záležitostí. Je třeba dořešit záležitosti, které jsou již delší dobu otevřené. Nezačínejte nic nového, žádné nové smlouvy a dohody. Vše bude ještě jinak. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk ve vlastním znamení přináší zakončení situací spojených se zdravím, domovem, rodinnými záležitostmi. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Dejte si pozor na své zdraví a psychiku. Po úplňku z vás vše opadne. Úplněk vnese jasno do vaší budoucnosti.

Díky Martu se zde řeší zdraví, spolupráce a služba pro někoho druhého. 
Přináší nám také mnoho povinností. Mars přechází přes oblast zdraví – tranzit tímto tématem může znamenat zdravotní problémy, které se mohou projevit ve formě infekcí, horečky či nehody. Dokonce téma smrti, úmrtí, hrob, dědictví, notář apod. Mars přináší zvýšenou aktivitu kolem spolupráce nebo zvažování o nové spolupráci, ale také plnění úkolů, které jste slíbili vykonat. Měli byste se věnovat tématům kolem svého zdraví a zdravé výživy. Péče o druhé osoby.

LEV

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti cestování a zahraničí. Očekávejte novou cestu k rozšiřování vědomostí, využití nových aplikací a využití umělé inteligence. Můžete řešit cestu do ciziny nebo řešení ve spojitosti se zahraničím. Nová tvorba, rodinné setkání. Kdo touží po dítěti, ideální doba na stvoření potomka. Můžete plodit, tvořit a vytvářet. Nastává kreativní období. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat. Do života se mohou vrátit otevřené situace z minulosti. Ozvou se v bývalí partneři. Nedořešené vztahy partnerské nebo pracovní. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví a domova. Dejte si pozor na svou tělesnou schránku. Můžete učinit rozhodnutí týkající se bydlení, své stability. Někdo řeší samotu, někteří vzpomínají na minulost, cítí se sami. Do dalšího úplňku budete přemýšlet jak dál.

Mars působí v oblasti plodnosti, tvořivosti, kreativity.  Můžete očekávat zvýšení touhy plodit a tvořit.
Mars zde aktivuje oblast dětí, partnerů a tvorby. Pod jeho vlivem vznikne něco nového, ať jde o nový život, originální výtvor či určení směru činnosti. Aktivita se točí kolem dětí, rodinných oslav a vztahů s lidmi kolem, nasměrování na novou životní cestu. Toto je aktivní období vhodné na zkoušky, přijímací řízení nebo pohovory. Dochází k seznámení se s důležitou osobou. Může přijít nový společník. Dobré na seznamování se s důležitými lidmi. Vhodné období na cesty. Řešení v souvislosti se zahraničím, vzděláváním a úředními jednání. Pracovně se bude dařit.

PANNA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti stability a zázemí. Někdo řeší práci, někteří bydlení a domov. Novoluní přinese novou cestu. Počítejte, že bude ještě vše jinak. Merkur začne couvat 13/12 a bude ve zpětném chodu do začátku ledna 2024. Nedělejte žádná nová rozhodnutí, dořešte si minulost. Vše bude jinak, než jste plánovali.  Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk přinese ujasnění, kam patříte. Práce, bydlení, přátelé, známí ukáží svou tvář. Před úplňkem budeme mít vypjaté situace v práci, doma apod. Po úplňku se ukáže, mezi jakými lidmi se máte pohybovat. 

Mars spouští značné aktivity v místech, kde žijete. Panny vylepšují své pracovní zázemí či bydlení. Očekávejte řešení v souvislosti se ženami rodu (např. dcera, matka, babička, tchýně, švagrová). Veškerá aktivita bude zaměřena především na domov. Pocítíte chuť být aktivní a vše doma organizovat, přestavovat, zlepšovat a měnit k obrazu svému. Budete řešit vše pro zvýšení pracovní stability a situace související s bydlením a obydlím. 

VÁHA

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá nové možnosti do oblasti vzdělávání, cestování, a také úředních záležitostí. Můžete koupit nové auto, řešit autoškolu, cestu do zahraničí. Hypotéku, půjčku a úřední dokumenty. Některým se otevře řešení na téma sourozenců. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti práce a kariéry. Uzavřete důležitou životní kapitolu týkající se domova, rodiny, žen a stability. Někteří mohou řešit zdraví, svou tělesnou schránku. Peníze a láska je téma na prosinec. 

Mars působí dlouhodobě v oblastech komunikace, úřadů, vzdělávání a také cestování. Měli byste být všude slyšet. Dát o sobě vědět světu. Řeší se automobil, vzdělávání, kurzy a školení nebo nějaká cesta s tím spojená. Také se může otevřít téma spolupracovníků a kolegů.  Aktuálně se vše točí kolem cestování (např. dopravní prostředek) a komunikace s úřady. Rozšiřování vědomostí, být vidět a slyšet.

ŠTÍR

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá možnosti zvýšení platu, vyšších alimentů, financí, hypotéky, půjčky, apod. Můžete očekávat peníze. Také můžete zvýšit odměnu za své služby. Úřední jednání, smlouvy.  Pokud nejste dostatečně pracovně ocenění, budete chtít něco změnit. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat. Očekávejte řešení z minulosti, nedořešené finanční záležitosti se vrátí k dořešení. Od 04 do 29/12/2023 působí Venuše ve Štíru. Budete zářit a vyčnívat mezi ostatními. Přichází láska, hodnoty nebo peníze.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti úředních záležitostí spojených s bydlením. Zdraví a úřady, např. důchod, půjčka, datace od úřadů, příspěvek na bydlení. Velmi silný úplněk plný emocí.

Mars zde působí v tématu peněz, majetku a hodnot. Finance jsou zaktivovány, zejména ty úřední. Můžete nakupovat, utrácet, investovat. Řešit úřední záležitosti.

STŘELEC

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do nového roku. Můžete zrealizovat své plány, které se týkají vzdělávání, zahraničí a úředních záležitostí. Budete řešit situace z minulosti, které dokonáte začátkem ledna 2024.

Merkur se 23/12 vrací zpět do Střelce, čeká vás období, kdy máte zvýšenou komunikaci, vyřizování a zařizování. Zejména přes Vánoce a Nový rok. Velmi aktivní období, kdy dostaneme zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti financí a majetku v souvislosti s domovem, rodinou. Můžete vyřešit prodej domu, bytu, hypotéku, majetek, který sdílíte s další osobou či bankou. Dědictví, přepis nemovitosti, placení pojistky apod.

Ceres působí ve vašem znamení až do konce ledna 2024.

Venuše se přesune 29 prosince do vašeho znamení. Přes Nový rok a několik týdnů v lednu budete vyzařovat krásnou energii. Stanete se nepřehlédnutelnými mezi ostatními.

Pohyb Marta vlastním znamení je obdobím značné aktivity. 
Střelci budou mít mnoho fyzické energie a odvedou kus perfektní práce na svém pracovním úkolu. Dostanou možnost spoustu problémů vyřešit a také toho hodně dokázat. Díky Martu zvládnou překonávat různé nástrahy. Tyto energie by měli použít správným směrem. Pozor na horlivost a plýtvání energií. Využít plně sílu a energii tranzitu Marta ve svůj prospěch a pozitivním způsobem. Pozor na psychické vyčerpání. Mnoho aktivity může přinést nemoc z nepozornosti, nebo z únavy. Očekávejte velmi hektické období, které končí 04/01/2024, kdy se přesouvá Mars do znamení Kozoroha.

KOZOROH

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá cestu do všech tajností a tajemství. Dozvíte se určité informace, které měly být ukryté. Jedná se o peníze či majetek. Ideální čas na cestování, rozjímání a přemítání, jak dál naložíte se svým životem.  S novoluním působí Jupiter s Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Merkur působí v prosinci ve vlastním znamení.  13/12/2023 se otočí do zpětného chodu a vrací se 23/12 zpět do Střelce.  Kolem Vánoc se dozvíte zajímavé informace. Od poloviny ledna opět začne působit ve vašem znamení. Čekejte hektické období, dořešte si minulost a nezačínejte nic nového, počkejte si na své novoluní, které nastane 11/01/2024. Zde vše dořešíte k vaší spokojenosti.

Úplněk  proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti vztahů v rodině. Nestabilní vztahy se rozpadnou. Před úplňkem očekávejte vyhrocené situace. Pozor si dejte na zdraví a psychiku. Po úplňku bude lépe než před ním. Vyjasníte si téma rodiny, bydlení, stability a pracovní roviny. Na lepší časy si počkejte až po novoluní v lednu 2024.  

Mars, planeta aktivity, se pohybuje tématem odstraňování, kde ukončí vše, co nemá pokračovat. Ukončí práci, spolupráci nebo nějakou činnost. Aktivita dané osoby se bude obracet na minulé životy, na témata uložená hluboko v nevědomí.

Mars může vytahovat na povrch něco důležitého z minulosti. Planeta Mars může aktivovat nepřátele a také nepříjemné pomluvy. V této době zachovejte klid, nevzbuzujte pozornost, v klidu rozjímejte a rekapitulujte, co chcete od života.  Něco se uzavře a ukončí na téma společného majetku, peněz, dědictví, nebo sexuality.  Vše spojené s úřady, justicí, zahraničím, nebo vzděláváním.

VODNÁŘ

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá dveře do společnosti. Můžete potkat důležitou osobu pro život. Dostanete se tam, kde toužíte být. Někdo se chce přestěhovat, jiní chtějí změnit lidi kolem sebe. Vrátí se někdo z minulosti. Je třeba řešit nedořešené záležitosti zejména spojené s úřadem, justicí, nebo zahraničím. Období ideální na splnění přání. Pracovně byste měli zazářit. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostáváte zabrat, pokud zaberete, sklidíte, co jste zaseli.

Úplněk proběhne27/12/2023.
Úplněk vnese jasno do oblasti zdraví. Můžete řešit zdraví, péči o domov, ženy v rodině. Kolem kolegů a spolupracovníků se bude něco dít.  Někdo může ukončit spolupráci, nebo vy ukončíte spolupráci s kolegou. Toto je velmi silný a emoční úplněk.

RYBY

Novoluní vrcholí 13/12/2023.
Novoluní otevírá novou cestu ke kariéře, práci a vůbec v životě. Období, kdy se vše řešíte vyústí novoluním, kdy se konečně nasměrujete. Otevírá se vám pracovně zahraničí, vzdělávání, ale i úřední záležitosti spojené s prací. Ideální na změnu práce nebo posun v kariéře. Od 13/12 nezačínejte nic nového, naopak je nutné dořešit situace z minulosti spojené s prací. Ještě bude vše jinak, než jste si naplánovali. Začátkem ledna 2024 se vše vrátí k normálu, zmatky se urovnají a začne vše dávat smysl. S novoluním působí Jupiter a Ceres. Velmi aktivní období, kdy dostanete zabrat.

Úplněk proběhne27/12/2023
Úplněk vnese jasno do oblasti rodiny, domova a zdraví. Dořešíte partnery, pracovní vztahy, také téma dětí a potomků. Období rodinných sešlostí. Neharmonické vztahy se mohou rozpadnout, Pozor na nechtěné těhotenství. Je třeba dokončit vše, co jste slíbili udělat. Zřejmě něco pracovního přesunete do ledna 2024. Hektické období pokračuje i přes Nový rok.

Mars aktivuje vše, co se týká práce, pracovních aktivit a kariéry. Přichází ocenění za práci a možný postup v kariéře, možná změna.  Budete naplno cítit ctižádost a snahu se prosadit nejen v práci, ale i ve společnosti. Období je velmi příznivé pro uzavírání obchodních dohod, ovšem jen ty, které se vrací zpět, nebo jsou rozjednané z minulosti.  Přichází doba provádění reorganizací kolem práce, která bude v budoucnu ku prospěchu. Může jít o zásadní změnu v životě, práci nebo kariéře. Pracovně se nezastavíte.

počet zobrazení: 20648